Praktisk Info

Publisert av Audun Vassbotn den 24.03.19.

Praktisk Info om Lerstad Skolekorps

Dugnad i Lerstad Skolekorps er gøy!

Samhold i Lerstad Skolekorps. Vi setter ingen på reservebenken!

 

Aspirantkorps

Betegnelsen på 1.året som medlem i korpset. Individuell opplæring i valgt instrument skjer én gang i uken ved Ålesund Kulturskole. I tillegg spiller aspirantene sammen én time i uka etter høstferien, og har også tilbud om samspill på korpsets seminar. Fokus i aspirantkorpset er spilleglede, tilpassede noter, lek og korpsdisiplin. Aspirantkorpset deltar på Nordvesten.

 

Juniorkorps

Betegnelsen på 2. året som medlem i korpset. Individuell opplæring i valgt instrument skjer én gang i uken ved Ålesund Kulturskole. I tillegg spiller juniorene sammen én time i uka (juniorkorps) før jul. Fokus i juniorkorpset er spilleglede, tilpassede noter (flere stemmer) og korpsdisiplin. Juniorkorps fortsetter etter jul, og i tillegg deltar de på deler av hovedkorpsøvingene annenhver uke som intensiveres frem mot 1. mai. Fra 1. mai blir juniorene tatt opp som hovedkorpsmedlemmer. Juniorkorpset deltar på Nordvesten.

 

Hovedkorpset

Medlemmene er i ungdomsskolealder og eldre, og de har et ekstra ansvar for å være forbilder for de yngre på øvinger og under opptredener. Instrumentalundervisning ved Ålesund Kulturskole i størst mulig grad. Hovedkorpset øver to timer hver uke. Fokus på hovedkorpsøvingene er spilleglede, stolthet, samspill, musisering og korpsdisiplin. Dette gjøres gjennom repertoar tilpasset besetning og musikalsk nivå. Medlemmene oppfordres til å delta på sommerkurs i NMF-regi. Hovedkorpset deltar på Nordvesten og andre nasjonale konkurranser.

 

 • Dugnad

   

  Litt dugnadsinnsats gir så mye mer tilbake! Dessuten er det veldig hyggelig og sosialt også!

  Her får du en oversikt over ting foreldregruppa gjør sammen for at barna våre skal ha det bra:

  • Øvingsvakter: Vi har sosiale foreldrevakter ved hver korpsøving. Foreldregruppen fordeler vaktene seg i mellom i starten av korpsåret. Dersom noen av datoene ikke passer er det bare å bytte vakter med andre foreldre. Her er telefonlisten om du må bytte vakt med noen.
  • Korpskafé: Én gang i måneden avsluttes øvinga med korpskafé, og her har foreldrevaktene hovedansvaret for gjennomføringen. L
  • Loppemarked: Vi har loppemarked to gang i året - vår og høst, og da hjelper alle til.  
  • Vi har morsdags- og farsdagslotteri, men vi oppfordrer til at barna tar ansvaret for salg av lodd selv.
  • 17. mai har vi ansvaret for kafeén i gymsalen på skolen.
  • Av og til hender det at vi har et behov for ekstra inntekter, f.eks hvis vi skal på andre turer. Da kan det for eksempel komme kaffesalg før jul eller andre tiltak, men vanligvis har vi ikke sånt.