Historie


Lerstad Skole åpnet til skolestart i august 1977, og ikke lenge etter begynte de musikalske kreftene på Lerstad å sysle med tanken på et skolekorps. Kjell Kipperberg og Edel Birkeland var drivkreftene bak dette arbeidet, og den 07.12.1977 ble stiftelsesmøtet avholdt.

Allerede i januar ble det første notekurset avholdt med 76 deltagere. Etter 10 uker var det eksamen med skriftlig og muntlig prøve, og korpset ble meldt inn i Norges Musikkorps Forbund.

Debutkonserten ble holdt i gymsalen den 16.12.1978. Julemusikk sto på programmet, og etterpå var det hyggelig samvær.

1979 var det første året med tradisjonelle aktiviteter for musikantene. 17-mai spilte korpset vekkemusikk i bygda, deretter Lerstadtoget og til slutt på skoleplassen. Denne dagen ble korpsets fane brukt for første gang. Utkast til fane var laget av 2 av skolens elever.

Høsten 1979 fikk korpset sine første uniformer, som besto av blå bukser/skjørt, rød genser og hvit jakke. Senere ble disse byttet til mellomblå jakke, båtlue og hvit skjorte. Dagens uniformer ble tatt i bruk i våren 2013.

Du kan lese mer historie i jubileumsheftet fra 2002