Lerstad Skolekorps

Lerstad skolekorps trenger ny dirigent til aspirant og junior

Lerstad skolekorps søker en inspirerende og motiverende dirigent til aspirant- og junior-korpset med oppstart ved skolestart høsten 2024. Er du klar for å bidra som dirigent i et motivert og musikalsk dyktig skolekorps?

Lerstad skolekorps har øvinger på tirsdager kl. 17:45 – 20:00 på Lerstad skole. Musikantene har felles pause mellom kl.18.45-19.05. Alle musikanter tilbys individuelle spilletimer med gode instruktører, og korpset har en god instrumentpark. Sentrale arbeidsoppgaver for dirigenten er å lede øvelsene for aspirant- og junior-musikantene, konserter de skal være med på og andre arrangementer, samarbeide med dirigent for hovedkorpset samt korpsets ledelse, bistå med planlegging av sesongen og ha ansvar for repertoarvalg for aspirantene og juniorene. Stillingsprosent: 10%.

Ønskede kvalifikasjoner er relevant musikkfaglig og pedagogisk kompetanse, erfaring fra skolekorps eller annet musikalsk arbeid med barn og ungdom, god evne til å motivere og engasjere korpsets musikanter i alle aldre og god kjennskap til relevant repertoar. 

Vi har per i dag rekruttert 17 nye aspiranter, samt at vi har 8 dyktige juniorer som er klar for høstens kjekke utfordringer.

Søknader behandles løpende. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju og eventuelt prøvedirigering. Kontrakt og honorar etter avtale. Politiattest kreves.

Ta gjerne kontakt med leder Beate Stavdal Riise på mobil 90204862 (eller dirigent for hovedkorpset: Ingolf Dragset, ingolf.dragset@gmail.com).

Søknad med CV sendes på e-post til lerstadskolekorps@gmail.com snarest mulig.

Om Lerstad skolekorps
Lerstad skolekorps ble stiftet i 1977 og består på nåværende tidspunkt på rundt 37 medlemmer fordelt på juniorer og hovedkorps. Korpset er et aktiv korps og deltar i konkurranser, stevner, holder konserter, er gode på marsjering og deltar aktivt i 17.mai-markeringer både i sentrum og lokalt på Lerstad. Vi har hatt en fin vekst i korpset de siste årene, og har en gjeng med motiverte og dyktige musikanter. Lerstad skolekorps er et korps som liker å finne på aktiviteter hvor vi bygger opp musikantene, og får vist frem hvor gode alle musikantene våre er. Vi har et engasjert styre, en flott gruppe med foresatte, samt en dirigent for hovedkorpset som er god på å sette musikalske mål for musikantene. Mer informasjon finner du på lerstadskolekorps.no og du kan se mer av vårt engasjement på Facebook:https://www.facebook.com/lerstadskolekorps

Bli med!

Har du og dine barn lyst til å være med i storfamilien Lerstad Skolekorps?
 Vi opplever mye gøy sammen i løpet av året og blir som en helt egen storfamilie! Korpset har medlemmer i fra alderen 8 til 19,  alle er velkommen uansett nivå og musikalske ambisjoner. Ingen reservebenk!

Klikk på "BLI MED" i menyen for mer info,
 eller gå direkte til Innmeldingsskjema! 😁🎵🎺

Nyheter fra NMF

Drillutøverkurs 2024

Sted: Skatvalshallen
Overnatting: Skatval Skole
Dato: 9.-10. november 2024*
Kurspris: 1150,-
Påmeldingsfrist: 20. oktober

*Mulighet for overnatting fra fredag 8.november

Endring i drilldans-kategorien

NMF innfører standardmusikk i klassen drilldans (solo og duett). MERK: Endringene vil ikke tre i kraft før 2025/2026-sesongen.

Konkurransene i NMF er store og vi ser at vi må gjøre endinger slik at konkurransene blir mer effektive for utøvere, dommere og arrangører. Vi ønsker også å tilrettelegge for barn og ungdom slik at det skal være en trygghet å gå på gulvet.

Bergenskorps vant NM skolekorps

66 skolekorps har konkurrert i NM skolekorps lørdag 22. juni. To av dem ble norgesmestre, det var naboene Midtun Skoles Musikkorps og Smørås Skolemusikk fra Bergen.

Søk
Driftes av Styreportalen AS